Gasten

Geregeld ontvangt FOTOGROEP Amsterdam gastfotografen. Dit kan zijn voor de begeleiding van een van de projecten waarbij deze de groep gedurende en jaar lang "coached". Of een fotograaf wordt gevraagd zijn of haar werk te komen laten zien en zijn/haar mening te geven over het werk van de leden.

Speciale aandacht in dit kader verdient de Bussumse fotograaf Bert Janssen. Hij is vanaf het begin van FOTOGROEP Amsterdam betrokken geweest en is jarenlang een trouwe fotografische steun geweest voro de groep. En ook bij het revente project "Vader" is Bert betrokken geweest. Kijk voor meer info over Bert op zijn website: http://www.bertjanssen.com/!

Afgelopen jaar was fotograaf Gregor Servais een avond te gast. ... Kijk voor het werk van Gregor op zijn website: http://www.gregorservais.nl/!